Aktuell ställning

Tid till tävlingen avslutas:

1 stif***** 200 Tokens
2 way2***** 150 Tokens
3 bari***** 100 Tokens
4 Tric***** 50 Tokens
5 petr***** 25 Tokens
Varje dag belönas de 5 som spenderat mest under dagen med extra tokens!
Vinnarna kommer att tillkännages var 24: e timme.
Nästa% s1skulle kunna vara du!

Tidigare vinnare

 • söndag
  (26.03.2017)
 • 1  stif*****
 • 2  Tric*****
 • 3  chle******
 • 4  lord*****
 • 5  torr*****
 • lördag
  (25.03.2017)
 • 1  Ibra******
 • 2  stif*****
 • 3  cuck******
 • 4  Rich*******
 • 5  jojo*****
 • fredag
  (24.03.2017)
 • 1  arse******
 • 2  stif*****
 • 3  voye********
 • 4  Tric*****
 • 5  calw*****
 • torsdag
  (23.03.2017)
 • 1  jojo*****
 • 2  Jaso*****
 • 3  stif*****
 • 4  supe*********
 • 5  Blac*******
 • onsdag
  (22.03.2017)
 • 1  ardr******
 • 2  cuck******
 • 3  saas*****
 • 4  jojo*****
 • 5  Icec*****
 • tisdag
  (21.03.2017)
 • 1  Vasy*****
 • 2  Ibra******
 • 3  Atla*****
 • 4  DDDa*****
 • 5  sxyh*********
 • måndag
  (20.03.2017)
 • 1  petr*****
 • 2  jojo*****
 • 3  Atla*****
 • 4  torr*****
 • 5  Vasy*****
 • söndag
  (19.03.2017)
 • 1  Ghou*****
 • 2  flor*********
 • 3  Drif******
 • 4  Jaso*****
 • 5  sxyh*********
 • lördag
  (18.03.2017)
 • 1  Jaso*****
 • 2  bell******
 • 3  Gosh*****
 • 4  gand*****
 • 5  timp*****
 • fredag
  (17.03.2017)
 • 1  Lepp*****
 • 2  cuck******
 • 3  timp*****
 • 4  Adam******
 • 5  Wolv*****
 • torsdag
  (16.03.2017)
 • 1  petr*****
 • 2  Leon******
 • 3  Ghou*****
 • 4  Adam******
 • 5  Sile*****
 • onsdag
  (15.03.2017)
 • 1  MrHy*****
 • 2  bell******
 • 3  Ghou*****
 • 4  petr*****
 • 5  Solo*****
 • tisdag
  (14.03.2017)
 • 1  Shyb*******
 • 2  Ghou*****
 • 3  Begg********
 • 4  aaaa******
 • 5  ROND*****
 • måndag
  (13.03.2017)
 • 1  Adam******
 • 2  jojo*****
 • 3  petr*****
 • 4  Jaso*****
 • 5  Jsyl*****
 • söndag
  (12.03.2017)
 • 1  jojo*****
 • 2  Gunn********
 • 3  Lepp*****
 • 4  losh******
 • 5  big-*****
 • lördag
  (11.03.2017)
 • 1  Ghou*****
 • 2  Ibra******
 • 3  arse******
 • 4  Tric*****
 • 5  maff******
 • fredag
  (10.03.2017)
 • 1  Ibra******
 • 2  Gunn********
 • 3  Tric*****
 • 4  timp*****
 • 5  Atla*****
 • torsdag
  (09.03.2017)
 • 1  Shyb*******
 • 2  Gunn********
 • 3  Jaso*****
 • 4  kiri*******
 • 5  0724*******
 • onsdag
  (08.03.2017)
 • 1  Ibra******
 • 2  petr*****
 • 3  Gunn********
 • 4  jojo*****
 • 5  elit*****
 • tisdag
  (07.03.2017)
 • 1  flor*********
 • 2  Open*****
 • 3  0724*******
 • 4  sott******
 • 5  Adam******
 • måndag
  (06.03.2017)
 • 1  Pana*****
 • 2  petr*****
 • 3  Atla*****
 • 4  jojo*****
 • 5  JJCC*****
 • söndag
  (05.03.2017)
 • 1  Fera*******
 • 2  wond*********
 • 3  Dipl******
 • 4  big-*****
 • 5  Mize*****
 • lördag
  (04.03.2017)
 • 1  Ibra******
 • 2  stif*****
 • 3  Dhil******
 • 4  Mkvi*****
 • 5  Fera*******
 • fredag
  (03.03.2017)
 • 1  JPmo*****
 • 2  seco******
 • 3  Tric*****
 • 4  Romn*****
 • 5  Jaso*****
 • torsdag
  (02.03.2017)
 • 1  sash*****
 • 2  Copa*******
 • 3  Fera*******
 • 4  Solo*****
 • 5  Open*****
 • onsdag
  (01.03.2017)
 • 1  stif*****
 • 2  Fera*******
 • 3  Hshs********
 • 4  Jaso*****
 • 5  TheP*******
 • tisdag
  (28.02.2017)
 • 1  jjj6********
 • 2  fuck******
 • 3  oooo*****
 • 4  hong******
 • 5  sony*****
 • måndag
  (27.02.2017)
 • 1  Gunn********
 • 2  Jsyl*****
 • 3  JPmo*****
 • 4  aiac*****
 • 5  Fera*******
 • söndag
  (26.02.2017)
 • 1  reni*****
 • 2  Gunn********
 • 3  jojo*****
 • 4  UKHo*****
 • 5  budd*****
 • lördag
  (25.02.2017)
 • 1  reni*****
 • 2  Wolv*****
 • 3  jojo*****
 • 4  Blac*******
 • 5  Want******

Kampanjregler

Under hela kampanjen, kommer bongacams-chat.ru att belöna 5 medlemmar varje dag (en 'dag' börjar per definition kl 00:00 GMT +2 och slutar klockan 23:59 GMT +2).

De fria polletterna kommer att sättas in på vederbörandes bongacams-chat.ru inom några timmar.

Varje dags vinnare kommer att presenteras på webbplatsen med hjälp av de första 4 tecknen i deras användarnamn.

Utan undantag från nämnda här, medlem som begår bedrägeri i allmänhet och för denna kampanj specifikt eller som stängs av som medlem av bongacams-chat.ru under kampanjen skall diskvalificeras från kampanjen och kommer inte att vara berättigade till någon bonusbelöning.

bongacams-chat.ru har rätt att ändra dessa officiella regler efter eget godtycke inklusive utan begränsning för utgivna belöningar.

bongacams-chat.ru har rätt att efter eget godtycke avbryta kampanjen och deltagarna godkänner att de inte skall ha rätt till någon ersättning vid cancellering.